Projekt som får ekonomiskt stöd från Musikverket ska dokumenteras. Här hittar du allt du behöver veta om dokumentationen av ditt projekt.

Dokumentation av ditt projekt

Det ingår i Musikplattformens uppdrag att sprida kunskap och erfarenheter från projekten för att bidra till utvecklingen i det fria musiklivet. Dokumentationen är en viktig del i det arbetet och material från vissa projekt publiceras på webbplatsen. Din redovisning är även viktig för att Musikplattformen ska kunna utvärdera och följa upp verksamheten.5527 bh Active Anita Active Sport Anita fyb6g7

Halston Dress Heritage Heritage Halston Long 2EbeDH9WIY

Det viktiga med redovisningen är innehållet, inte antalet sidor. Huvudsaken är att dokumentationen innehåller det som anges i instruktionen och speglar projektets innehåll. Gällande media så bör ni göra ett urval av bilder, film och musik som är representativt för projektet. For Rak Jeans All Mankind 7 PassformBlå Med Yb76fyg

Bild-, film- och ljudfiler ska levereras i format som kan arkiveras.
Format för bild: .pdf och .jpeg
Format för film: .mp4
Format för ljud: .mp3

Dokumentation ska skickas via mejl till: [email protected]. Stora filer går bra att dela via till exempel WetransferHalston Dress Heritage Heritage Halston Long 2EbeDH9WIYSprend eller motsvarande tjänst.

Ta höjd i budgeten för dokumentation av projektets innehåll och mål.

Viktigt att tänka påHalston Dress Heritage Heritage Halston Long 2EbeDH9WIY

Skriv begripligt och förklara gärna begrepp, nyckelord och namn. Det är viktigt att alla kan förstå dokumentationen. 

  • Dokumentationen ska beskriva helheten. Utgå inte från att alla har läst ansökan och känner till bakgrund och förutsättningar.
  • Redovisa inte bara det som har gått bra, lika viktigt är att beskriva saker som inte har gått enligt plan.
  • Det är projektägarens ansvar att säkra tillstånd och publiceringsrättigheter från alla medverkande i dokumentationen, framför allt gällande film, musik och bilder.

Bedömningen sker utifrån instruktionen och hur väl den uppfylls. Om dokumentationen inte är komplett kommer Musikplattformen att begära komplettering. Meddela om dokumentationen av någon anledning beräknas bli försenad eller kommer att kompletteras vid ett senare tillfälle.